Kullstatistikk

HD                   A/A                A/B                B/ B     C

A-kullet(4+4)    6                  2

B-kullet(5+4)    4                  2                     3

C-kullet(4+1)    5  ( alle)

D-kullet (4+4)   6                                                2

        

AD                    0/0                 1

A-kullet           Alle

B-kullet           Alle

C-kullet           Alle

D-kullet           Alle 

Øyelysing           Valp                                 Voksen                   Anm

A-kullet-8          UA-8                                UA-7                    0

B-kullet - 9        UA-9                                UA-8                    1 mild bakre polkatarakt 

C-kullet - 5        UA-3                                UA 4                    1 med ekstra øyehår

D-kullet - 8        UA - 7                              UA 4                    1 med mild PPM høyre iris(2018)

                                                                                                  (UA i 2019)

                         Gjennomført MH                KORAD                         Karaktertest

A-kullet              7                                                                                 2 

B-kullet              7                                         2   

C-kullet              5                                         3 

D-kullet              6