Ally, Brownie og Darwin

Skogsjentas Ally og Ann med Ørjan Halvorsen

Skogsjentas Billy The Kid -Darwin i flott driv

Ørjan Halvorsen og Darwin

Darwin

Skogsjentas Auntie Brownie

Alle sammen fra kurset som Skogstrollets kennel var arrangør for med Ørjan Halvorsen som instruktør og gjeter.

Hei , her ser dere bildene fra gjeterhundkurset vi var på i sommer 2017.